Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/199) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERIN PITÄJÄ

Terra Ocra Oy

info@terraocra.com

Y-tunnus 2761435-2

REKISTERIN NIMI

Terra Ocra Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

REKISTERIN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Terra Ocra Oy:n alihankkijoilla.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat tietoja, jotka asiakas on luovuttanut käyttäessään verkkokauppaa tai Terra Ocra Oy:n tarjoamia palveluja.

  • etunimi ja sukunimi
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostisoite
  • kieli
  • tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
  • asiakasnumero
  • salasana ja käyttäjätunnus
  • tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat tietoja, jotka asiakas on luovuttanut käyttäessään verkkokauppaa tai Terra Ocra Oy:n tarjoamia palveluja.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Terra Ocra Oy:n käytössä, paitsi verkkokaupan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoitusten ja teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

Rekisteröityneen asiakkaan henkilötiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Terra Ocra Oy käyttää verkkokaupassaan evästeitä (cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen salasana ja käyttäjätunnus. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan Omat tiedot-osiossa kirjautumalla sisään. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan asiakaspalveluun info@terraocra.com.

MUUTA

Terra Ocra Oy pidättää oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä.